Glöm inte din besiktningstid

För att underlätta ännu mer för dig som fordonsägare erbjuder besiktningstid.se en automatisk påminnelse när det är dags för nästa besiktning. Denna tjänst är helt kostnadsfri och du får en påminnelse i god tid före nästa besiktning.

Dekra stänger

Dekra stänger alla sina stationer i landet.

Anledningen är att Swedac, har beslutat om att dra in Dekras tillstånd med “omedelbar verkan”. Swedac baserar sitt beslut på anmärkningar som gjordes på myndighetens årliga insyn. Beslutet innebär att Dekra inte längre får utföra fordonsbesiktningar.  Företaget uppger att de ska överklaga beslutet.

Vi kommer tillsvidare ha kvar deras stationer på sidan i väntan på att överklagan behandlas.